คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
1. มาตรฐานการตัดแต่งไม้พุ่มแต่ละชนิด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. มาตรฐานการการดูแสนามหญ้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. งานระบบรดน้ำให้น้ำในสวนและสนามหญ้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลสวน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. การบำรุงต้นไม้ การใส่ปุ๋ย และธาตุอาหารพืช
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. การป้องกัน การกำจัด โรคพืช-ศัตรูพืช
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. การกำจัดวัชพืช งานพรวณดิน เติมดินปลูก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่
© 2024 Oregon-Scape. All Rights Reserved. คลิกโทรหาเรา