คลิกโทรหาเรา
บริษัท โอเรกอน สเคป จำกัด
เป็นผู้เชี่ยวชาญงานดูแลงานสวนด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ ให้บริการดูแลงานสวนและงานภูมิทัศน์ แบบครบวงจร โดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์งานจริง การรันตีประสบการณ์ด้วยทีมงาน ภูมิสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบงานสวนระยะเวลามากกว่า 15 ปี ให้แก่โครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยมีทีมที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานดูแลสวน เชี่ยวชาญงานตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งมีประสบการณ์งานดูแลหรือฟื้นฟูต้นไม้ล้อมและไม้ยืนต้นทุกชนิดให้เแก่โครงการต่างๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานภูมิทัศน์ได้ทั้งระบบ และจัดการงานดูแลบำรุงรักษาสวนให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
เรามุ่งเน้นให้บริการดูแลสวนแบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ต้นไม้คงความสวยเป็นระยะเวลานาน จึงมั่นใจว่าจะทำให้ทางลูกค้าได้รับความประทับใจกับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เพราะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้วยความใส่ใจ คอยทำหน้าที่ตรวจสอบงาน ควบคุมงานและติดตามงาน ในแต่ละขั้นตอนให้มีความถูกต้อง ส่งผลให้งานดูแลสวนที่รับมอบหมายได้ผลลัพธ์ออกมามีคุณภาพแบบสูงสุด ตามที่ลูกค้าต้องการ
 
 
บริการของเรา
ให้บริการดูแลงานสวน แบบรายเดือนหรือรายปี สำหรับ สวนขนาดกลาง สวนขนาดใหญ่ สวนส่วนกลางของบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม หรืองานสวนโครงการองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์งานดูแลต้นไม้ระดับมืออาชีพ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาสวนอย่างถูกวิธี และให้คำปรึกษาในการเลือกพรรณไม้ในการออกแบบงานจัดสวน
หากต้องการทีมงานบริหารจัดการดูแลงานสวนที่มีคุณภาพแบบผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
สนใจรับบริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายการตรวจสอบหน้างานได้ทุกวัน
 
งานบริการดูแลสวนของเรา ประกอบด้วย
 
1. งานรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ป้องกันโรคให้ต้นไม้
ดูแลบริหารจัดการปริมาณการให้น้ำกับต้นไม้ประเภทต่างๆ เช่น ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้กระถาง สนามหญ้า โดยขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของต้นไม้ กำหนดปริมาณการรดน้ำของต้นไม้แต่ละชนิด ให้ได้รับน้ำที่เพียงพอต่อการนำไปใช้สำหรับหล่อเลี้ยงลำต้นและใบในแต่ละวัน
กำหนดรอบการใส่ปุ๋ย (ธาตุอาหารหลัก, ธาตุอาหารรอง, ธาตุอาหารเสริม) อย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ ชนิดของไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสนามหญ้า เพื่อให้ต้นไม้และพืชได้สารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา (เช่น ต้องการออกใบ ต้องการออกดอก ต้องการฟื้นฟู) ซึ่งจะส่งผลให้ต้นไม้คงความสวยงามและเจริญเติบโตได้ดี
ทำการพ่นยาเพื่อป้องกันหรือกำจัดโรคพืชและแมลงอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนงานหรือช่วงเวลาในการพ่นยา ด้วยวิธีการแบบสารเคมีหรือวิธีการแบบอินทรีย์ และคอยทำการตรวจสอบติดตามผลทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้มีแมลงและโรคพืช กลับมาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้
 
2. งานตัดแต่ง บำรุงรักษาไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน
มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลการตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งการตัดแต่งไม้พุ่มก็เพื่อรักษารูปทรงและความหนาแน่นให้เหมาะสม ดูสวยงาม เป็นระเบียบ และเป็นการควบคุมทิศทางในการเจริญเติบโต ทำให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ ช่วยเพิ่มอัตราการงอกใหม่ และยังกระตุ้นการออกดอกได้ดี ส่งผลให้คงความสวยงามได้อย่างยาวนาน
การเลือกวิธีการตัดแต่งอย่างถูกวิธีกับต้นไม้แต่ละชนิด เป็นงานที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลือกวิธีตัดแต่งให้กับต้นไม้แต่ละชนิด โดยการตัดแต่งต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของแปลงไม้พุ่มและความสำคัญของไม้พุ่มแต่ละแปลง เพราะไม้พุ่มบางแปลงมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นจุดที่ต้องการโชว์ความสวยงาม ขณะมีลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการ
 
3. งานดูแลสนามหญ้า
การจัดการดูแลสนามหญ้าให้มีความเขียวและดูสดชื่นมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา จำเป็นจะต้องวางแผนจัดการงาน 3 ส่วนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยควบคุม ประกอบด้วย
1. เมื่อถึงกำหนดวันตัดหญ้า หรือ หญ้ามีความยาวถึงที่กำหนดไว้ ต้องวางแผนเร่งตัดหญ้าให้เสร็จ ภายใน 1-3 วัน โดยไม่ปล่อยให้หญ้ามีความยาวเกินมาตรฐานที่กำหนดเด็ดขาด เพราะหากปล่อยให้หญ้ายาวจะเกิดปัญหามากมายในภายหลังและฟื้นฟูกลับมาสวยได้ยาก หากตัดล่าช้าไปจะได้หญ้าที่มีแต่สีเหลืองดูไม่สวยงาม หลังตัดหญ้าจำเป็นต้องนำเศษหญ้าที่ตัดออกไปให้หมด แต่ถ้าปล่อยให้หญ้ายาวเกินมาตรฐาน หลังตัดจะเกิดเศษหญ้าจำนวนมาก เมื่อเก็บกวาดแล้วยังคงมีเศษหญ้าหลงเหลือ ทำให้การถ่ายเทอากาศและน้ำในสนามหญ้าทำได้ไม่ดี เกิดน้ำขังได้ง่ายและมีการทับถมของเศษหญ้า เป็นแหล่งเพาะโรคพืช เช่น โรคเชื้อรา และเป็นแหล่งที่อยู่พวกหนอนแมลงมาอาศัย
2. ต้องทำการใส่ปุ๋ยทันทีหลังการตัดหญ้า โดยมีการจัดเตรียมปุ๋ยที่เน้นธาตุไนโตรเจนเป็นหลัก (ปุ๋ยยูเรีย) ให้กับทีมงานไว้ให้ใช้สำหรับงานสนามหญ้าโดยเฉพาะ
3. หลังจากตัดหญ้า ต้องเน้นการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
จะทำให้หญ้าฟื้นตัวได้ดี สามารถเจริญเติบโตงอกงาม และสนามหญ้ากลับมามีสีเขียวสวยได้อย่างรวดเร็ว
* ถึงแม้จะมีการตัดหญ้าและเก็บกวาดเศษหญ้าเป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาผ่านไป 6-8 เดือน ก็จำเป็นจะต้อง วางแผนฟื้นฟูเพื่อคลีนสนามหญ้า จากปัญหาเศษหญ้าที่ทับถม ทำให้การถ่ายเทอากาศและน้ำในสนามหญ้าทำได้ไม่ดี เป็นแหล่งเพาะโรคพืช แก้ไขโดยการตัดหญ้าให้ต่ำกว่าปกติจนเห็นดิน กำจัดเศษหญ้าเก่าที่ทับถมมานานออกให้หมด รวมถึงเศษหญ้าใหม่ออกให้สะอาด จากนั้นใส่ปุ๋ยรดน้ำตามปกติ เมื่อครบ 1-2 สัปดาห์ผลลัพธ์จะคล้ายกับการได้สนามหญ้าที่เหมือนลงปลูกใหม่ๆ หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ดูสวยงามได้ยาวนาน
 
4. งานพรวนดิน งานแต่งขอบแปลง งานกำจัดวัชพืช
หลังจากควบคุมปริมาณการให้น้ำอย่างเหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิดและตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี
อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามและเติบโตได้ดี คือ การพรวนดิน การแต่งขอบแปลง การกำจัดวัชพืชในแปลงไม้พุ่ม การกำจัดวัชพืชที่อยู่รอบโคนต้นไม้ (บริเวณโคนต้นไม้จะมีรากฝอยจำนวนมาก ที่คอยทำหน้าที่หาอาหาร ปุ๋ย น้ำและอากาศ เพื่อส่งไปเลี้ยงใบและลำต้น) และการไม่มีวัชพืชยังดูสะอาดตาไม่รกรุงรัง
ส่วนงานพรวนดินจะช่วยเติมอากาศลงในดิน เมื่อดินไม่แข็งทำให้รากฝอยหาอาหารและรับปุ๋ยได้ง่าย
ทางทีมงานจึงให้ความสำคัญในขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีวัชพืชมาแย่งอาหาร ปุ๋ย น้ำและอากาศ ต้นไม้จะได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดี
 
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบถ้วน
ในการดูแลงานสวนในแต่ละโครงการมีขนาดพื้นที่และชนิดต้นไม้ที่ต้องดูแลแตกต่างกัน โดยแต่ละโครงการ ได้กำหนดจำนวนคนทำงานไว้อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานเสร็จได้ทันตามแผนที่วางไว้ จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทีมงานดูแลสวนให้เหมาะสมกับงานแต่ละแบบ ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานและยังได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ให้แต่ละโครงการให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น กรรไกรตัดกิ่ง, กรรไกรตัดหญ้า, กรรไกรย่อยกิ่งใหญ่, กรรไกรกระตุก, เลื่อยตัดแต่งกิ่ง, รถตัดหญ้า, เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย, รถเข็น 3 ล้อ, สายยางรดน้ำแบบเด้งขนาดยาว, ชุดสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าและข้อต่อแบบต่างๆ, บัวรดน้ำ, บันไดสูง, อุปกรณ์ในการพ่นยา เครื่องพ่นยา ก้านพ่น ถังน้ำ, เสียม, ส้อมพรวนดิน, ปุ๋ยเคมี, สารป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืช และอื่นๆ
 
6. การวางแผนงานดูแลสวน
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานดูแลจะเข้าไปประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ เช่น ผู้จัดการหมู่บ้าน  โดยทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดแผนงาน เพื่อให้ได้แผนการทำงานจริงในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ใน 1 เดือน
เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานดูแล
ในแต่ละสัปดาห์ทางทีมจะเข้าตรวจสอบคุณภาพหน้างานอย่างสม่ำเสมอ และนำไปปรับปรุงแผนการดูแลสวนของสัปดาห์ถัดไป มีการจัดทำเอกสารรายงานพร้อมรูปภาพประกอบสรุปผลการดำเนินงานแบบรายเดือน
โดยแบ่งรายงานแยกตามลักษณะงานที่ดูแล
ประกอบด้วย รายงานการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น รายงานการเจริญเติบโตของไม้พุ่ม รายงานการดูแลสนามหญ้า รายงานปัญหาที่เกี่ยวกับต้นไม้ และรายงานปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน ให้แก่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน
 
 
 
© 2024 Oregon-Scape. All Rights Reserved.