คลิกโทรหาเรา
งานตัดแต่งไม้พุ่ม
การทำให้สวนมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ การตัดแต่งไม้พุ่มอย่างถูกวิธีและเหมาะกับต้นไม้แต่ละชนิดถือเป็นงานที่มีความสำคัญในการดูแลสวน การตัดแต่งอย่างถูกวิธีช่วยควบคุมทิศทางในการเจริญเติบโต ทำให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ ช่วยเพิ่มอัตราการงอกใหม่ กระตุ้นการออกดอกได้ดี และเพื่อรักษารูปทรงและความหนาแน่นที่เหมาะสมทำให้คงความสวยงามได้ยาวนาน
 
มาตรฐานการตัดแต่งไม้พุ่มของ โอเรกอน สเคป
การตัดแต่งของเราเพื่อเน้นให้ได้รูปทรงของต้นไม้มีลักษณะที่สวยงามและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การตัดแต่งกิ่งที่ยืดยาว กิ่งที่ซ้อนทับกัน และกิ่งที่แตกยอดไม่เหมาะสมออกไป ทำให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง ได้ทรงพุ่มที่มีความสมดุลและเป็นระเบียบ และยังมีการเลือกใช้เครื่องมือตัดแต่งที่เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิด
รอบการตัดแต่งไม้พุ่มสูง
 • ฤดูฝน รอบการตัดแต่ง 15 วัน / ครั้ง
 • ฤดูแล้ง รอบการตัด 20 วัน / ครั้ง พร้อมเร่งน้ำ อัดปุ๋ย
 • รอบการตัดแต่งไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน
 • รอบการตัดแต่ง 7 วัน / ครั้ง ตัดแต่งต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ด้วยวิธีการที่เหมาะกับพันธุ์ไม้นั้นๆ
 • พรวนดิน กำจัดวัชพืช แต่งขอบแปลงให้สวยงาม ทำการพ่นยากำจัดแมลงและโรคอื่นๆ
 •  
  1. ไม้พุ่มที่เหมาะกับการตัดแต่ง แบบฟรีฟอร์ม
  ไม้ดอกทุกชนิด เช่น อเมริกันบิวตี้ ต้อยติ่ง ยี่โถ แวววิเชียร แฮปปี้เนส ตรีชวา เข็มปัตตาเวีย
  ไม้ใบหรือไม้โชว์ใบ เช่น ปีปยูนนาน หนวดปลาหมึก โกสน สนหอม สนใบพาย หลิวทอง
  ไทรสามเหลี่ยมด่าง หูปลาช่อนใบโพธิ์
   
  1 / 7
  ยี่โถ
  2 / 7
  ต้อยติ่ง
  3 / 7
  หนวดปลาหมึก
  4 / 7
  เข็มปัตตาเวีย
  5 / 7
  อเมริกันบิวตี้
  6 / 7
  สังกรณี
  7 / 7
  โกสน

  การกำหนดความสูงของต้นไม้
  กำหนดจากลักษณะพรรณไม้แต่ละแบบ เช่น ไม้คลุมดินจะเตี้ยกว่าไม้พุ่มทั่วไป ทั้งนี้ไม้พุ่มหลายชนิด สามารถเลือกปล่อยความสูงได้หลายระดับ อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานและการออกแบบ เช่น ต้นคริสติน่า
  ปลูกเป็นไม้พุ่มเตี้ยหรือปล่อยพุ่มให้สูงเป็นกำแพงก็ได้
  ระดับความสูงที่ตัดแต่ง
  กำหนดความสูงที่ต้องการก่อน แล้วตัดแต่งให้ต่ำกว่าความสูงที่กำหนดลงมาประมาณ 10 cm
  วิธีการตัดแต่งแบบฟรีฟอร์ม
  การตัดแต่งแบบฟรีฟอร์ม เหมาะกับต้นไม้ประเภทที่เน้นโชว์ความพริ้วไหว ตามลักษณะรูปทรงเฉพาะของไม้พุ่มชนิดนั้น เช่น ยี่โถ แวววิเชียร เมื่อตัดเสร็จจะได้ทรงพุ่มที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทำการตัด ภาพรวมหลังตัดเสร็จ ไม้พุ่มโดยรวมทั้งแปลงจะมีความสูงที่ใกล้เคียงกัน
  การตัดแต่งให้เลือกตัดเฉพาะบางกิ่ง เช่น กิ่งที่ดูแน่นเกินไป กิ่งที่สูงกว่ากิ่งอื่น กิ่งที่สูงจนล้มลงมา
  เมื่อกิ่งที่ตัดแล้วและกิ่งที่ไม่โดนตัดอยู่รวมกัน จะดูสวยงามเป็นธรรมชาติเพราะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันและได้ความสูงใหม่ตามที่ต้องการ และจะไม่เกิดต้นยืดโคนแก่ก่อนอายุโดยเฉพาะต้นยี่โถ
  ส่วนไม้ดอกให้เลือกตัดกิ่งที่ช่อดอกโรยแล้ว ไม่ควรทิ้งให้มีดอกแห้งคาต้นจนติดเมล็ด ซึ่งวิธีการตัดแบบนี้จะช่วยให้สามารถออกดอกชุดใหม่ได้ตลอด แต่ถ้าหากปล่อยให้แห้งจนมีเมล็ด พืชจะส่งธาตุอาหารที่มีทั้งหมดเพื่อไปเลี้ยงเมล็ดจนหมด ทำให้ต้นโทรมและไม่ยอมออกดอกชุดใหม่
  (ช่อที่ดอกยังบาน ให้รอดอกโรยก่อนจึงค่อยตัดกิ่งนั้น)
   
  รอบระยะเวลาการตัดแต่ง
  การตัดแบบรูปแบบฟรีฟอร์ม ต้นไม้จะโตช้ากว่าตัดแบบเสมอเท่ากันหมด ทำให้รอบตัดแต่งในแต่ละครั้ง
  นานขึ้น และไม่ต้องเสียเวลาตัดแต่งบ่อยๆ (รอบการตัดแต่งแบบฟรีฟอร์ม 1-2 เดือนต่อครั้ง)
   
  2. ไม้พุ่มที่เหมาะกับการตัดแต่ง แบบเรขาคณิตหรือตัดเรียบ
  ไม้คลุมดินและไม้แนวรั้วต่างๆ เช่น บุษบาฮาวาย หลิวไต้หวัน กระดุมทองเลื้อย เกล็ดแก้ว แดงชาลี ไทรเกาหลี โมก คริสติน่า ชาฮกเกี้ยน
   
  1 / 7
  เทียนทอง
  2 / 7
  ชาฮกเกี้ยน
  3 / 7
  ชบาด่าง
  4 / 7
  ขาไก่เขียว

  การกำหนดความสูงของต้นไม้
  กำหนดจากลักษณะพรรณไม้แต่ละแบบ ไม้พุ่มประเภทนี้สามารถเลือกปล่อยความสูงได้หลายระดับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและวัตถุประสงค์การใช้งานตามการออกแบบ เช่น ต้นคริสติน่า ไทรเกาหลี ปลูกเป็นไม้พุ่มเตี้ย หรือปล่อยพุ่มสูงเพื่อเป็นกำแพงก็ได้
  ระดับความสูงที่ตัดแต่ง
  กำหนดความสูงที่ต้องการก่อน แล้วตัดให้ต่ำกว่าความสูงที่กำหนด 5 cm ภาพรวมหลังตัด ไม้พุ่มจะมีความสูงรอโตได้ใกล้เคียงที่กำหนด
  วิธีการตัดแต่งแบบเรขาคณิตหรือตัดเรียบ
  ใช้กรรไกรตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้เครื่องตัดแต่งกิ่ง โดยตัดให้มีรูปทรงที่สมมาตรกันทั้งสองด้าน อาจมีการลบมุมที่ขอบแปลง เพื่อให้ดูไม่แข็งกระด้างและช่วยซ่อนโคนต้นด้านใน ที่มักจะดูแห้งเป็นสีน้ำตาล
   
  รอบระยะเวลาการตัดแต่ง
  ไม้พุ่มที่ตัดแต่งแบบรูปทรงเรขาคณิต มักจะเป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตรวดเร็ว ต้องตัดแต่งบ่อย
  ประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง
   
  3. การตัดแต่งไม้ใบ ที่ลักษณะเป็นกอหรือมีใบเป็นเส้น
  เช่น จั๋ง เตยหอม เตยด่าง พลับพลึง เข็มสามสี
   
  วิธีการตัดแต่ง
  ตัดแต่งด้วยวิธีตัดให้ลึกจนถึงโคน โดยเลือกตัดลำต้นที่มีความแน่นหรือสูงมากเกินไป และเลือกตัดกิ่งออกแบบสลับต้น สางใบแก่ออกจนลึกถึงโคน สางใบที่เหลือให้โปร่ง โดยยังได้รูปทรงธรรมชาติตามเดิม
  แต่สามารถลดความสูงและความหนาแน่นออกไปได้
   
   
  4. การตัดแต่งไม้ใบ กลุ่มเดียวกับเฮลิโคเนีย
  ต้นไม้ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนลำต้นที่อยู่ใต้ดินเรียกว่า หัวหรือเหง้า โดยต้นใหม่จะเกิดจากหน่อ เมื่อมีหลายหน่อ เรียกว่า การแตกกอ เช่น เฮลิโคเนีย ก้ามกุ้ง พุทธรักษา
  วิธีการตัดแต่ง
  ตัดที่โคนต้น โดยเลือกจากต้นที่มีใบหรือช่อดอกที่ดูแก่มาก เริ่มแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลออกไป จากนั้นตัดแต่งใบและสางใบที่เหลือให้ดูโปร่งบาง เพราะต้นใหม่จะแตกหน่อจากด้านล่างเท่านั้น
   
   
  © 2024 Oregon-Scape. All Rights Reserved.