คลิกโทรหาเรา
อุปกรณ์ที่ทาง บริษัทโอเรกอน สเคป จัดเตรียมให้แต่ละโครงการ
อุปกรณ์งานดูแลสวนที่ทางบริษัท โอเรกอน สเคป จัดเตรียมให้อย่างน้อย 17 รายการ ดังนี้
 
No.
อุปกรณ์
การใช้งาน
1.
กรรไกรตัดกิ่ง
เหมาะสำหรับการตัดไม้ดอก ตัดกิ่ง พุ่มไม้ และกิ่งก้าน ใช้งานตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดเล็มทรงพุ่มต้นไม้ให้เข้ารูป ตัดแต่งกิ่งให้ได้ทรงสวยงามตามรูปแบบที่ต้องการ ตัดแต่งทรงพุ่มที่มีใบหนาเกินไป หรือตัดใบพืชที่แห้งเป็นโรคทิ้ง
2.
กรรไกรตัดหญ้า
เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทำให้สามารถตัด เล็มหญ้าได้อย่างเป็นระเบียบ การตัดขอบแปลงในสนามหญ้าในจุดต่างๆ ตัดแต่งหญ้าให้เรียบเสมอกัน หรือการแต่งตัดแต่งไม้พุ่ม ที่มีแปลงขนาดใหญ่ให้ดูเป็นระเบียบ
3.
กรรไกรย่อยกิ่งใหญ่
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง สามารถใช้ตัดกิ่งได้ทั้งกิ่งเล็กและกิ่งค่อนข้างใหญ่ ใช้ตัดย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เพื่อการขนทิ้งได้อย่างสะดวก
4.
กรรไกรกระตุก
หากกิ่งไม้ที่จะตัดอยู่ในที่สูงมากๆ อาจจะต้องเลือกใช้ กรรไกรตัดกิ่งแบบกระตุก ซึ่งจะมาพร้อมด้ามต่อและสามารถกระตุกเชือกที่ด้ามต่อ เพื่อให้กรรไกรที่อยู่ด้านบนทำการตัดได้
5.
เลื่อยตัดแต่งกิ่ง
ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ทั้งกิ่งไม้สด กิ่งไม้แห้ง หรือใช้ตัดลำต้นของต้นไม้ขนาดเล็ก หรือสามารถใช้เลื่อยตัดกิ่ง ที่ต่อด้ามยาวในการตัดกิ่งไม้ในที่สูงมากๆ
6.
รถตัดหญ้า
เหมาะสำหรับสนามหญ้าขนาดใหญ่มากๆ ในสวนสาธารณะ ตัดหญ้าได้ในบริเวณกว้าง ตัดได้เร็วและประหยัดเวลา ลดความสูงของหญ้าให้สม่ำเสมอเท่ากัน ด้วยระบบที่สามารถตั้งค่าระดับการตัดได้
7.
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก บริเวณที่มีความลาดชันสูงต่ำไม่เท่ากัน  บริเวณขอบรั้ว ขอบสระน้ำ บ่อน้ำ ขอบทางเดิน หรือบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
8.
รถเข็น 3 ล้อ
ใช้บรรจุอุปกรณ์ในงานดูแลสวน เข็นเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ในระหว่างการทำงานของคนสวน เพื่อความสะดวกและเรียบร้อย
9.
สายยางแบบเด้ง ที่เก็บม้วนสายยาง
สายยางแบบเด้ง ทนทานต่อแสงแดดและแรงกดทับได้ดี เช่น การเหยียบการทับของล้อรถยนต์ เป็นต้น ภายในสายทึบแสงจึงปลอดตะไคร่น้ำ สามารถใช้งานในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ พร้อมที่เก็บม้วนสายยาง ช่วยในการจัดเก็บสายยางให้เป็นระเบียบใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น
10.
ชุดสปริงเกอร์ รดน้ำสนามหญ้า ข้อต่อแบบต่างๆ
บางจุดที่สามารถใส่ระบบรดน้ำแบบสปริงเกอร์ จะช่วยประหยัดน้ำ เนื่องจากควบคุมเวลาและปริมาณน้ำได้ รดน้ำได้ทั่วถึง กระจายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
11.
บัวรดน้ำ
สำหรับงานรดน้ำในพื้นที่แคบ ส่วนที่เข้าถึงลำบาก หรือพื้นที่กระบะในอาคาร
12.
บันไดสูง
สำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้สูง ช่วยให้สามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยไม่ต้องปีนป่าย
13.
อุปกรณ์ในการพ่นยา
เครื่องพ่นยา สายพ่น ก้านพ่น ถังน้ำ ถ้วยตวง
14.
เสียม
สำหรับงานเซาะร่อง คัดร่องระหว่างแปลงปลูก พรวนดินปลูกให้ร่วนซุย
15.
ส้อมพรวนดิน
สำหรับพรวนดินให้ร่วนซุย ทำให้ดินมีความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี รากพืชหาอาหารได้ดีขึ้น กำจัดวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต
16.
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยทางใบ ธาตุอาหารพืช
ปุ๋ยเคมีรูปแบบเม็ด ใส่ในดินบริเวณโคนต้น แล้วพรวนดิน รดน้ำตามให้ปุ๋ยละลาย
ปุ๋ยเคมีประเภทเกล็ดและน้ำ ใช้ฉีดพ่นทางใบ โดยละลายน้ำก่อนฉีดพ่น ตามคู่มือของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ และผสมสารจับใบ
17.
สารป้องกันกำจัดโรคพืช ศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช

สารป้องกันกำจัดโรคพืช ศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช ทั้งแบบเมล็ดหว่านและสารฉีดพ่น

© 2024 Oregon-Scape. All Rights Reserved.